Insynspersoner / Insiders 2018-09-30 %
Peter Walker, ordförande 4 107 700 6,2
Claes Levin, vice ordf 100 000 0,2
Hanne Markussen Eek 0 0,0
John Pedersen 1 343 680 2,0
Krister Söderholm 47 000 0,1
Torsten Börjemalm, suppl. 389 880 0,6
Tord Cederlund, CEO 2 771 047 4,2
Peter Åkerström, CFO 700 0,0
Sten Håkansson, revisor 0 0,0
8 760 007 13,2
Samtliga aktier 66 247 865 100,0