Insiders 2017-12-31 %
Peter Walker, President 4 107 700 9,5
Claes Levin 100 000 0,2
Hanne Markussen Eek 0 0,0
John Pedersen 1 343 680 3,1
Krister Söderholm 47 000 0,1
Torsten Börjemalm, suppl. 389 880 0,9
Tord Cederlund, CEO 1 232 586 2,9
Peter Åkerström, CFO 700 0,0
Sten Håkansson, revisor 0 0,0
7 221 546 16,7
Samtliga aktier 43 115 942 100,0