Krister Söderholm

Krister Söderholm

VD och styrelsemedlem

Styrelsemedlem i Arctic Gold sedan maj 2012 och styrelseordförande 2013-2014. Tillförordnad VD sedan november 2018. Krister Söderholm har avlagt en fil mag-examen i geologi och mineralogi vid Åbo Akademi. Han har bla arbetat 23 år (179-2002) för Outokumpu Oy i olika positioner, hälften av dessa i Finland och hälften i andra länder. Krister har också arbetat som chefsgeolog och gruvchef för Bidjovagge Gruber A/S i Norge 1985-1988 och som projektledare-chefsgeolog-prospekteringschef för Viscaria AB i Sverige 1989-1996. I perioden 2003 -2006  fungerade han som Finlands gruvöverinspektör på Handels-och Industriministeriet. Från 2007 till 2010 arbetade han för Kevitsa Mining, senare First Quantum Minerals Ltd, där han var General Manager och senare Country Manager. År 2010 startade han ett eget konsultbolag KrisConsulting Oy och han blev invald i styrelsen för Nordic Mines AB samma år. Han utseddes till platschef på Laiva guldgruva i Brahestad år 2011, senare som som Vice VD. År 2013 tom hösten 2017 satt han i styrelsen för Nordic Mines AB.  Han äger 70 000 aktier i Arctic Minerals.

Risto Pietilä

Risto Pietilä

Prospekteringschef/Exploration Manager

Risto Pietilä har avlagt en M.Sc. examen i geofysik vid Uleåborgs Universitet i 1979. Han har över 30 års internationell erfarenhet som geofysiker i prospektering. Från 1980 till 2004 arbetade han för Outokumpu Oy i prospektering och gruvprojekt i Finland och Australien. Han har varit involverad i upptäckten av ett antal fyndigheter, såsom höghaltiga Silver Swan nickelfyndigheten i W Australien, Telkkälä nickelmalmen i Finland och en VMS förekomst i Marocko. Geofysiken spelade en avgörande roll i alla dessa upptäckter. Sedan 2004 har Risto Pietilä innehaft flera senior positioner på Geologiska forskningscentralen (GTK); som divisionschef för Bedrock and Raw Materials och som chef för regionkontoret för norra Finland. Senast var han chef för GTKs mineraltekniska laboratorium, från vilket han gick i pension sommaren 2018. Risto Pietilä utsågs till prospekteringschef i bolaget 2018.  Han äger inga aktier i Arctic Minerals.

Peter Wulff

Peter Wulff

Geolog

Peter Wulff har avlagt en fil mag-examen i geologi vid Universitetet i Köpenhamn och han har över 25 års erfarenhet av prospektering efter guld och basmetaller i Grönland, Norge, Sverige och Finland. Han har varit knuten till bolaget sedan 2017. Peter Wulff äger 1 338 180 aktier i Arctic Minerals.

Lennart Kvist

Lennart Kvist

Corporate Secretary

Lennart Kvist har en jur.kand. examen från Uppsala 1977. Han har arbetat 8 år som advokat på en advokatbyrå. Han har under 1990 – 2012 innehaft ett antal positioner i bank såsom riskhantering, regelefterlevnad (compliance) och även som VVD i Föreningsbanken AB (publ). Från 2012 har Lennart Kvist arbetat som konsult inom compliance med inriktning på finansiella företag. Lennart Kvist utnämndes till Corporate Secretary 2018. Lennart Kvist äger privat 20 000 aktier och 20 000 aktier via Kvist Administration Consulting AB.