Peter Walker (född 1952)

Peter Walker (född 1952)

Ordförande

Peter Walker är brittisk geolog och gruventreprenör.  Han var grundare, ordförande och VD i Scandinavian Minerals Ltd ett bolag på Toronto börsen från dess start 1996 till dess det såldes 2008 till First Quantum Minerals Ltd för 281 miljoner CAD. Han har mer än 35 års erfarenhet inom den internationella gruvindustrin. Han har en B.Sc i Mining and Exploration Geology från Royal School of Mines, Imperial College, London. År 2011 fick Peter Walker Fennoscandian Mining Award för sin medverkan I att storslaget utveckla Kevitsa koppar-nickel gruvan i finska Lappland. Peter Walker tillträdde som ordförande i samband med förvärvet av Norrbotten Exploration AB 2017. Peter Walker äger 4 467 700 aktier i Arctic Minerals.

Peter Walker bedöms oberoende i förhållande till större ägare. Peter Walker bedöms inte oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Hanne Markussen Eek (född 1966)

Hanne Markussen Eek (född 1966)

Vice Ordförande

Styrelseledamot sedan maj 2015. Hanne Markussen Eek var fram till den 10 april 2015 ordförande i den norska branchorganisationen för gruvor och mineralbolag, Norsk Bergindustri. Hanne Markussen Eek har under fyra år varit den norska organisationens ordförande och talesperson och känner mycket väl hela branschen såväl som politiker, regeringsledamöter och tjänstemän i departement och direktorat. Hanne är delägare i familjeföretaget Franzefoss Minerals AB och sitter i styrelserna för den betydelsefulla kalkkoncernens dotterbolag. Hanne Markussen Eek äger inga aktier i Arctic Minerals.

Hanne Markussen Eek bedöms oberoende i förhållande till större ägare, bolaget och bolagsledningen.

Claes Levin (född 1941)

Claes Levin (född 1941)

Styrelseledamot

Styrelseordförande i bolaget från maj 2014 till november 2017.  Claes Levin är jur.kand. och har ekonomexamen vid Lunds Universitet. Claes har haft följande befattningar: 1968 – 80 olika chefsbefattningar inom SEB, 1980 – 83 VD för Diligentia, 1983 – 85 VD för Reinholdkoncernen, 1986 – 98 VD för Platzer Bygg, 1999 – 2014 ordförande och ledamot i flera noterade och onoterade bolag inom olika branscher, bl.a. ordförande i Wiking Mineral 2005 – 2012. Claes Levin äger 100 000 aktier i Arctic Minerals.

Claes Levin bedöms oberoende i förhållande till större ägare, bolaget och bolagsledningen.

John Pedersen (född 1948)

John Pedersen (född 1948)

Styrelseledamot

John Pedersen är dansk geolog och var teknisk direktör vid Scandinavian Mineral Ltd under utvecklingen av Kevitsa projektet. John Pedersen har en fil. mag. i geologi från Köpenhamns universitet. Han har mer än 40 års erfarenhet av prospektering i den nordiska regionen och har upptäckt av olika fyndigheter bl.a. Nalunaq guldgruva på Grönland, liksom ett antal andra fyndigheter där. John Pedersen invaldes i styrelsen 2017 i samband med förvärvet av Norrbotten Exploration AB. John Pedersen äger 1 343 680 aktier i Arctic Minerals.

John Pedersen bedöms oberoende i förhållande till större ägare, bolaget och bolagsledningen.

Krister Söderholm (född 1950)

Krister Söderholm (född 1950)

VD och Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 22 maj 2012 och styrelse-ordförande under åren 2013–2014. Tillförordnad VD sedan november 2018. Krister Söderholm har fil. mag. i geologi vid Åbo Akademi i Finland. Han har bl.a arbetat 23 år (1979–2002) för Outokumpu Oy i olika befattningar, ungefär hälften av dessa i Finland och hälften i flera andra länder. Krister har även arbetat som chefsgeolog och gruvchef hos A/S Bidjovagge Gruber i Norge 1985–1988 och som chefsgeolog och prospekteringschef hos Viscaria AB i Kiruna 1989–1996. På uppdrag av Handels- och Industridepartementet i Finland var han Bergmästare under perioden 2003–2006. Från 2006 till 2010 var han anställd av Kevitsa Mining Oy/First Quantum Minerals Ltd där han var VD och senare också Country Manager. 2010 startade Krister ett eget konsultbolag Kris Consulting Oy. Han invaldes i styrelsen för Nordic Mines AB samma år. Därefter blev han utsedd till platschef för Laiva guldgruva i Brahestad, Finland, där han verkade till juni 2012, då han blev vice vd för Nordic Mines Oy och från maj 2013 åter ledamot av styrelsen. Krister Söderholm äger 70 000 aktier i Arctic Minerals.

Krister Söderholm bedöms oberoende i förhållande till större ägare. Krister Söderholm bedöms inte oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Tord Cederlund

Tord Cederlund

VD

Verkställande direktör och tidigare styrelseledamot i Arctic Gold sedan 22 maj 2012. Tord Cederlund var även tidigare ledamot av styrelsen i Nordic Mines och en av de större ägarna där. Tord Cederlund är civilekonom och tidigare auktoriserad revisor. Han är grundare till ett av de första privata finansbolagen Cederlund & Grandin AB och har medverkat till ett stort antal företagsbildningar i Sverige och utomlands. Tord Cederlund var tidigare bosatt i Bryssel under flera år och var där bl.a ledamot i gruvbranschens lobbyorganisation Euromines Gold Group. Han har bred erfarenhet av styrelsearbete i Europa såväl som i gruvbranschen i Sverige och Finland. 1996 medverkade Tord Cederlund till uppstarten av Endomines AB samt 2005 till uppstarten av Nordic Mines AB. Tord Cederlund äger 1.232.586 aktier i Arctic Minerals.