Valberedning

Arctic Minerals AB’s Valberedning

Till Arctic Minerals AB’s valberedning har, av bolagets två största aktieägare, utnämnts:

  • Solveig Staffas av Longbow Resources Ltd
  • Carl-Gustaf von Troil av Markus Elsässer

Dessa har i sin tur utsett ytterligare två till valberedningen:

  • Krister Söderholm
  • Jan Lindahl

Aktieägare kan lämna förslag till valberedningen att prövas inför bolagsstämman 2019.

För kontakter med valberedningen vänligen tag kontakt med ordföranden Solveig Staffas:

solveig.staffas@telia.com tel 0046 708 448511.