Valberedning

Arctic Minerals AB’s Valberedning

Till Arctic Minerals AB’s valberedning har, av bolagets två största aktieägare, utnämnts:

  • Solveig Staffas av Longbow Resources Ltd
  • Carl-Gustaf von Troil av Markus Elsasser

Dessa har i sin tur utsett ytterligare två till valberedningen:

  • Krister Söderholm
  • Jan Lindahl

Solveig Staffas har den 21 mars 2019 meddelat Longbow Resources Ltd att hon avgår som ledamot i valberedningen. Longbow Resources har meddelat att de inte önskar utse en ny medlem utan anser att valberedningen kan fortsätta sitt arbete med återstående medlemmar.

Aktieägare kan lämna förslag till valberedningen att prövas inför bolagsstämman 2019.

För kontakt med valberedningen vänligen tag kontakt med Carl-Gustaf von Troil:

carl.troil@unitedbankers.fi