ARCTIC 
MINERALS

Arctic Minerals AB är en fortsättning av Arctic Gold AB, som den 8 november 2017 beslutade att förvärva Norrbotten Exploration AB i en apportemission.

Norrbotten Exploration har stora reservationer i Finland. Arctic Gold har undersöknings-och utvinningstillstånd i Norge.

 

Senaste nyheter: Se nedan

Senaste Nyheter

Kursinformation

Bolagskalender