Arctic Minerals AB

Arctic Minerals AB är en fortsättning av Arctic Gold AB, som den 8 november 2017 beslutade att förvärva Norrbotten Exploration AB i en apportemission.

Norrbotten Exploration har stora rervationer i Finland. Arctic Gold har undersöknings-och utvinningstillstånd i Norge.

Bolagets aktie handlas på NASDAQOMX First North.  Läs mer »