Arctic Minerals aktie handlas på NASDAQ First North Growth Market. Aktiens kortnamn (stock ticker) är ARCT.

Bolagets Certified Advisor:

UB Securities Ltd

Telefon +46 72 888 4383

www.unitedbankers.fi

För mer information besök:
NASDAQ First North

REDEYE

BEQUOTED