Arctic Minerals aktie handlas på NASDAQ First North. Aktiens kortnamn (stock ticker) är ARCT.
Bolagets Certified Advisor är Partner Fondkommission AB

Telefon: +46 31 711 11 20

www.partnerfk.com

För mer information besök:
NASDAQ First North

REDEYE

BEQUOTED